Vodní záchranná službaUp oneČeský červený křížBexamedInstructorVZP Pastviny

Lanové techniky I.

Základní lanové techniky I.
Tento kurz vás obeznámí se základními dovednostmi při práci s lanem. Základní lezecké dovednosti s ukázkou záchrany. Nabyté
znalosti uplaníte, jak při práci záchranáře (práce ve výškách, záchrana, slaňování), tak i ve svých volnočasových aktivitách
(pohyb ve vysokohorském terénu, sportovní lezení, ferraty, lanové parky, apod.).

Délka kurzu 1 den ( 6 hodin ) - kurz bude rozdělen do teroretické části cca. 2 hod. a praxe 4 hod.
Možnost úpravy osnovy, dle vyhodnocení rizik a vzájemné dohody u skupin.

 
Úvod - 0,5 hodiny
  • Seznámení s průběhem kurzu a vybavením, které budeme používat
Teoretická část - legislativa - 1,5 hodiny
  • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výškynebo do hloubky

Praktická část
  • Uzlování
  • Seznámení s OOPP a sportovním vybavením
  • Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky
  • Techniky výstupu a slanění
  • Procvičování
  • Závěr
Kurz je určený hlavně pro laiky a začátečníky, kteří se s tímto tématem teprve seznamují, proto bude brán zřetel na konkrétní
požadavky a otázky frekventantů. Samozřejmě se přizpůsobí i tempo a rozsah výuky. Pro zájemce budou navazovat další kurzy
rozšířené o kurz první pomoci i specializované jako např.: pohyb ve vysokohorském terénu, na lezecké stěně, ve skalách atd.

Cena kurzu: 
1.250 Kč


Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ

Seanomad z.s.
Sídlo spolku: Pospíšilova 395/1 (Nová synagoga) 500 03 Hradec Králové.
KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA: Jan Slezák, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

číslu účtu: 221084922/0600
info@seanomad.cz  / 730 891 930
spisová značka: L 10749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
identifikační číslo spolku: 05113580

 

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ