Vodní záchranná službaUp oneČeský červený křížBexamedInstructorVZP Pastviny

Specialista volná voda

specialista – pro bazény a koupaliště, dozor a záchrana na klidné a divoké vodě
 
Základní podmínky:
 • Vlastní právní odpovědnost nad 21 let
 • Platná kvalifikace "PLAVČÍK" (praxe 2 roky)
 • Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka)
 • Kurz první pomoci (zaškolíme)
 • Plavecká dovednost – vstupní test 
 • Doba platnosti kvalifikace je 5 let v souladu s ostatními uznávanými kvalifikacemi, prodloužení možné v době platnosti kvalifikace
 
Náplň kurzu dle osnov:
 • Délka kurzu 180 hodin
 • Konzultace + samostudium + zkoušky
 • Fyziologie, anatomie
 • Normy a nařízení, provoz a organizace na bazénech a koupalištích
 • První pomoc - záchranné prvky a pomůcky
 • První pomoc - resuscitace
 • Praxe - fyzický test, plavání, potápění, záchrana tonoucích
 • Záchrana na vodě osobní zásah na divoké vodě
 • Záchrana - jachty - otočení tažení - ovládání plavidel
 • Lanové techniky - vyproštění plavidel, záchrana
 • Zkoušky na volné vodě
 • Zdravotní test
 • Seminární práce
 • Závěr kurzu včetně zkoušek a prolongace probíhá vždy od pátku 16:00 do neděle, zhruba do 17:00
 • Konzultace a praxe
 
Cena kurzu: 
8.800 Kč, prolongace 2.000 Kč


Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ

Seanomad z.s.
Sídlo spolku: Pospíšilova 395/1 (Nová synagoga) 500 03 Hradec Králové.
KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA: Jan Slezák, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

číslu účtu: 221084922/0600
info@seanomad.cz  / 730 891 930
spisová značka: L 10749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
identifikační číslo spolku: 05113580

 

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ