Vodní záchranná službaUp oneČeský červený křížBexamedInstructorVZP Pastviny

Mistr plavčí

mistr plavčí pro bazény a koupaliště - vedoucí služby
 
Základní podmínky:
 • Vlastní právní odpovědnost nad 20 let
 • Praxe 2 roky VZ III (potvrzení provozovatelem)
 • Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka)
 • Kurz první pomoci (zaškolíme)
 • Plavecká dovednost – vstupní test 
 • Doba platnosti kvalifikace je 5 let v souladu s ostatními uznávanými kvalifikacemi, prodloužení možné v době platnosti kvalifikace
 
Náplň kurzu dle osnov:
 • Délka kurzu 160 hodin
 • Konzultace + samostudium + zkoušky
 • Fyziologie, anatomie
 • Normy a nařízení, provoz a organizace na bazénech a koupalištích
 • První pomoc - záchranné prvky a pomůcky
 • První pomoc - resuscitace
 • Praxe - fyzický test, plavání, záchrana tonoucích
 • Zdravotní test
 • Seminární práce
 • Závěr kurzu včetně zkoušek a prolongace probíhá vždy od pátku 16:00 do neděle, zhruba do 17:00
 • Konzultace a praxe
 
Cena kurzu: 
5.600 Kč, prolongace 900 Kč
 


Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ

Seanomad z.s.
Sídlo spolku: Pospíšilova 395/1 (Nová synagoga) 500 03 Hradec Králové.
KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA: Jan Slezák, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

číslu účtu: 221084922/0600
info@seanomad.cz  / 730 891 930
spisová značka: L 10749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
identifikační číslo spolku: 05113580

 

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ