Vodní záchranná službaUp oneČeský červený křížBexamedInstructorVZP Pastviny

Záchranářské minimum

pro bazény o celkové ploše do 100 m2 a max. hloubce 1,6 m
 
Základní podmínky:
 • Věk 18 let (min. v den závěrečné zkoušky)
 • Zdravotní způsobilost (lékařská prohlídka) nebo prohlášení o zdravotním stavu
 • Zdravotnické minimum (základní znalosti)
 • Plavecká dovednost – vstupní test (100m)
 • Doba platnosti kvalifikace je 2 roky v souladu s ostatními uznávanými kvalifikacemi a prodloužení je možné v době platnosti kvalifikace
 
Náplň kurzu dle osnov:
 • Délka kurzu 18 hodin
 • Konzultace + samostudium + zkoušky
 • Základy fyziologie, anatomie
 • První pomoc - záchranné prvky a pomůcky
 • První pomoc - resuscitace
 • Zdravotní test
 • Seminární práce
 • Závěr kurzu včetně zkoušek a prolongace probíhá vždy od pátku 16:00 do neděle, zhruba do 17:00
 • Konzultace a praxe
 
Cena kurzu: 
2.600 Kč, prolongace 700 Kč


Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ

Seanomad z.s.
Sídlo spolku: Pospíšilova 395/1 (Nová synagoga) 500 03 Hradec Králové.
KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA: Jan Slezák, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

číslu účtu: 221084922/0600
info@seanomad.cz  / 730 891 930
spisová značka: L 10749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
identifikační číslo spolku: 05113580

 

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ