Vodní záchranná službaUp oneČeský červený křížBexamedInstructorVZP Pastviny

O NÁS

 

Jan Sündermann

Kvalifikace:
 • Instruktor potápění I* UDI
 • Vodní záchranářská služba
 • Instruktor vodních záchranářů
 • Výcvik pro vůdce malého plavidla
 • Člen ČČK a VZS Pastviny

 
Jan Slezák - předseda spolku

Kvalifikace:  
 • Divemaster P*** UDI
 • Vodní záchranářská služba
 • Trenér plavání
 • Revizní technik OOPP
 • Výcvik vodních záchranářů
 • Výcvik pro výškové práce a záchranu
 • Člen ČČK, ČHS a VZS Pastviny


 


 

Richard Kubát, DiS.

Kvalifikace:
 • Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • Zaměstnanec HZS ČR
 • Instruktor potápění I* UDI
 • Instruktor potápěčů HZS ČR
 
MUDr. Rober Čáp, Ph. D.

Vzdělání:
 • 1995 Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1998 Atestace z všeobecné chirurgie I.stupně
 • 2004 Obhajoba disertační práce
 • 2005 Specializační atestace z plastické chirurgie

Odborné pobyty a stáže
 • Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, Prah
 • Klinika plastické chirurgie FN Bulovka, Praha
 • Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady, Praha
 • Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny Brno
 • Mise SFOR - Oddělení Emergency & Accident Medicine, Britsko - holandsko - česká nemocnice,  Šipovo, Bosna
 • Odborné stáže v Holandsku a Německu

 

Jiří Mayer

Kvalifikace:
 • Instruktor lezení na umělých stěnách
 • Instruktor skalního lezení
 • Horský průvodce
 • Instruktor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • Člen ČČK, ČHS
 
Bc. Vladimír Novotný, DiS.

Kvalifikace:  
 • Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • Záchranná služba Královehradeckého kraje
 • Vodní záchranář

 

 

   
Ing. Martin Sedláček

Kvalifikace:  
 • Projektový manager


Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ

Seanomad z.s.
Sídlo spolku: Pospíšilova 395/1 (Nová synagoga) 500 03 Hradec Králové.
KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA: Jan Slezák, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

číslu účtu: 221084922/0600
info@seanomad.cz  / 730 891 930
spisová značka: L 10749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
identifikační číslo spolku: 05113580

 

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ