Vodní záchranná službaUp oneČeský červený křížBexamedInstructorVZP Pastviny

Lezecká záchranářská služba

Mezi naše hlavní činnosti v rámci poskytování odborných služeb při provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, patří také instruktáž pro provoz lanových parků a speciálních záchranářských technik. Dále provádíme revizní prohlídky lezeckého vybavení a osobních ochranných pracovních prostředků. Jako vzdělávací zařízení se zabýváme školením a rekvalifikačními kurzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměřením na práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

  • KURZY A REKVALIFIKACE PRO OBOR VÝŠKOVÝ SPECIALISTA
  • VÝCVIK PRO VÁZANOU ŽIVNOST VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÁ SLUŽBA
  • INSTRUKTAŽ A PROVOZ LANOVÝCH PARKŮ A VÝCVIKOVÝCH POLYGONŮ
  • PROVÁDĚNÍ REVIZNÍCH KONTROL OOPP

Kurzy Lanové techniky I a II jsou v naší nabídce.

Pro více informací nebo objednání prací volejte, pište na 730 891 930
e-mail: info@seanomad.cz


Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ

Seanomad z.s.
Sídlo spolku: Pospíšilova 395/1 (Nová synagoga) 500 03 Hradec Králové.
KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA: Jan Slezák, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

číslu účtu: 221084922/0600
info@seanomad.cz  / 730 891 930
spisová značka: L 10749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
identifikační číslo spolku: 05113580

 

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ