Vodní záchranná službaUp oneČeský červený křížBexamedInstructorVZP Pastviny

Vodní záchranářská služba

Připravujeme zájemce na rekvalifikaci "Vodní záchranářská služba", která je vázanou živností. Zajišťujeme veškerá teoretická a praktická školení včetně stáží pro získání této odbornosti.
 

V rámci akreditací ( č.j. 026/2014-50), dle technické normy TNV 94 0920-1, školíme níže uvedené záchranáře:
 
Záchranářské minimum
  • preventivní služba na bazénu do 100 m2 a hloubce do 1,6 m
 
Plavčík
  • na bazénech a koupalištích 
 
Mistr plavčí
  • na bazénech a koupalištích - vedoucí služby
 
Specialista - volná voda
  • na bazénech a koupalištích všeho druhu, vodních plochách, dozor a záchrana na klidné a divoké vodě

Info o termínech a průběhu kurzů 607 519 752  Jan Sündermann


Zajišťujeme záchranářskou službu na bazénech,  na volné a divoké vodě

Instruktoři a specialisté vodních záchranářů

 
Dále provádíme výcvik pro zájemce o potápění a pro potápěče pro zvýšení kvalifikace, školíme v systému UDI:
 
Potápěč *, Potápěč **, Rescue diver
 


Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ

Seanomad z.s.
Sídlo spolku: Pospíšilova 395/1 (Nová synagoga) 500 03 Hradec Králové.
KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA: Jan Slezák, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

číslu účtu: 221084922/0600
info@seanomad.cz  / 730 891 930
spisová značka: L 10749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
identifikační číslo spolku: 05113580

 

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ