Vodní záchranná službaUp oneČeský červený křížBexamedInstructorVZP Pastviny

Škola pro záchranáře a potápěče

Jsme akreditované vzdělávací rekvalifikační zařízení. Provádíme školení a kurzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměřením na vodní záchranářskou službu. Poskytujeme služby se zaměřením na výcvik záchrany a prácí ve výškách a nad volnou hloubkou. Mezi další naše hlavní činnosti v rámci poskytování odborných služeb patří instruktáž pro provoz lanových parků a speciálních záchranářských technik, odborné výškové práce, potápěčské práce a dozor při sportovních akcích. Dále provádíme revizní prohlídky lezeckého vybavení a osobních ochranných pracovních prostředků. Samozřejmostí je tedy poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, pořádání kurzů a školení první pomoci ve spolupráci s ČČK, VZS. Poskytované služby jsou na základě akreditací (č.j. 090/2012-50-R a č.j. 026/2014-50), dle technické normy TNV 94 0920-1:

Záchranářské minimum
 • preventivní služba na bazénu do 100 m2 a hloubce do 1,6 m

Plavčík
 • na bazénech a koupalištích 

Mistr plavčí
 • na bazénech a koupalištích jako vedoucí služeb

Specialista - volná voda
 • na bazénech a koupalištích všeho druhu, vodních plochách, dozor a záchrana na klidné a divoké vodě

Info o termínech a průběhu kurzů 607 519 752  Jan Sündermann

Dále provádíme výcvik pro zájemce o potápění a pro potápěče pro zvýšení kvalifikace, školíme v systému UDI:

Potápěč *, Potápěč **, Rescue diver


Výcvik pro výškové práce na základě zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. :

Lanové techniky II

Kurzy, teoretická příprava a školení probíhají na adrese spolku, na bazénu ve Všestarech u Hradce Králové, výcvik na otevřené vodě na Správčickém rybníku u letiště v Hradci Králové, Opatovickém písníku mezi Pardubicemi a HK, Pastvinské přehradě v Orlických horách, nebo na jiných lokalitách jako jsou vodní nádrže, přehrady, lomy apod.
 • Kurz plavčík, ZM

  V případě zájmu bude dne 3.a 4. 11 otevřen kurz Záchranářské minimum, vodní dozor "junior" a vodní dozor "senior" (ČSN EN 15288-2). Podléhá normě TNV 94 0920-1. Případné dotazy na tel. 607 519 752. Kurz plavčík - zatím nebude otevřen ...

  Kurz plavčík, ZM

 • Spolupráce

  Naším partnerem a dodavatelem materiálu pro výškové práce se stala společnost UP One by SNAHA Jaroměř. Děkujeme za spolupráci....

  Spolupráce

 • Kurz plavání pro tělesně a mentálně postižené

  Neakreditovaný kurz pro asistenty TP a MP zaměřený na výcvik a manipulaci při koupání...

  Kurz plavání pro tělesně a mentálně postižené

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ

Seanomad z.s.
Sídlo spolku: Pospíšilova 395/1 (Nová synagoga) 500 03 Hradec Králové.
KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA: Jan Slezák, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

číslu účtu: 221084922/0600
info@seanomad.cz  / 730 891 930
spisová značka: L 10749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
identifikační číslo spolku: 05113580

 

Škola pro záchranáře a potápěče HRADEC KRÁLOVÉ